Wat zijn de kosten?

Tijdens het eerste consult vind altijd een intake-anamnese plaats; dat kan zowel op de praktijk te Kampen maar ook via skype omdat veel van mijn patiënten ver af wonen of -door hun aandoening- niet mobiel zijn.  Deze intake-anamnese duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. Tijdens de intake-anamnese ga ik altijd uit van de officiële en reguliere diagnose. Gedurende dit eerste consult wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en wordt een behandelplan opgesteld. U krijgt van dit consult achteraf een uitgebreid digitaal verslag.

De kosten van dit eerste consult zijn € 150,00

Na 4 of 6 weken komt er een vervolgconsult. Dit kan zowel telefonisch of in de praktijk: de kosten hiervan zijn € 35,00 / € 75,00.

Normaal gesproken is daarna gemiddeld 1 maal per 2-3 maanden contact: dit kan zowel telefonisch of in de praktijk.

Kosten medicatie:

Kosten medicinale paddenstoelen.

Deze kosten zijn divers. Medicinale paddenstoelen worden geleverd door de Natuurapotheek te Pijnakker. Gemiddeld zijn deze kosten tussen de € 125,00 – € 175,00 per maand maar verschillen naar beneden, en naar boven, komen natuurlijk voor.

Kosten kuur Dichlooracetaat DCA.

De kosten van een eenmalige kuur Dichlooracetaat DCA (3 x 2 weken = 42 dagen) is ca. € 150,00. Hierbij komen nog wel de kosten voor ondersteunende medicatie. Deze kosten zijn ca. € 60,00