DCA, Dichlooracetaat: wat is het?

Dichlooracetaat is een organische verbinding en afgeleid van azijnzuur.
DCA is wordt al sinds 40 jaar gebruikt als medicijn bij zeldzame (aangeboren) stofwisselingsziekte.
In 2007 werd door de University of Alberta ontdekt dat DCA ook werkzaam tegen kanker is.

Wat weten we van DCA?

  • Het werkingsmechanisme van DCA is goed bekend.
  • DCA is een klein molecuul dat ongehinderd de bloed-hersenbarrière passeert en mogelijk dus ook bij hersenkanker effectief kan zijn.
  • Theoretisch is DCA als antikankergeneesmiddel werkzaam bij alle kanker die het eigen mitochondrion heeft uitgeschakeld
  • DCA kan worden gebruikt als aanvullende therapie bij bestraling en chemo.
  • DCA geeft weinig klachten.

Hoe werkt DCA.

Een belangrijk deel van een gezonde lichaamscel is het mitochondrion. Het
mitochondrion is het cel-organel (de ‘energiefabriek) dat op een zeer
efficiënte manier zorgt voor de energie in de cel: dit gebeurt middels zuurstof en glucose. Een kankercel heeft een ándere stofwisseling/energievoorziening dan een normale cel. Vanwege zijn (snelle) celdeling heeft een kankercel véél energie nodig: wel tot 100 maal meer dan een normale cel. Kankercellen hebben vaak een slechte zuurstofvoorziening en schakelen daarom over op een proces waarbij weinig zuurstof nodig is maar véél glucose, dit proces wordt anaërobe glycolyse genoemd. Een kankercel schakelt hiervoor het mitochondrion (de ‘gezonde energiefabriek’) uit en omzeild daarmee apoptose (zelfdoding van de cel). Dit is uniek en wordt ook wel het “Warburg-effect” genoemd.
Dichlooracetaat grijpt in op de energievoorziening van een kankercel en ré-activeert het mitochondrion waardoor de kankercel overgaat op zelfvernietiging (Apoptose). Dit is in grote lijnen de werking van
Dichlooracetaat op kankercellen.


Begeleiding bij het gebruik van DCA.

Toepassing en gebruik van DCA vraagt inzicht en begeleiding. Op internet zijn over DCA de meest fantastische en succesvolle verhalen te lezen maar enige terughoudendheid is op zijn plaats. Dat DCA online makkelijk verkrijgbaar is wil niet zeggen dat u het zomaar kunt gebruiken: DCA is, en blijft, een medicament wat bij verkeerd gebruik kan het leiden tot ongelukken. Als DCA goed wordt toegepast in combinatie met verschillende supplementen en vitaminen heeft het de meeste kans om zijn werk goed te doen!

Toepassing van DCA is volgens sommige artsen, wetenschappers en betrokkenen omstreden: daarentegen zijn er weer veel artsen, wetenschappers en universiteiten die de werking van DCA hebben aangetoond en onderschrijven. Kortom: de meningen zijn verdeeld! Uit eigen ervaring heb ik gezien dat toepassing van DCA tot opmerkelijk resultaat kan leiden: maar zoals bij alle therapieën heeft de ene patiënt er meer baat bij dan de andere. Als therapeut wil ik patiënten de kans op genezing niet ontnemen en geef ik daarom de juiste begeleiding die nodig is bij het gebruik van DCA.