DCA, Dichlooracetaat: wat is het?

Dichlooracetaat is een organische verbinding en afgeleid van azijnzuur.
DCA is wordt al sinds 40 jaar gebruikt als medicijn bij zeldzame (aangeboren) stofwisselingsziekte.
In 2007 werd door de University of Alberta ontdekt dat DCA ook werkzaam tegen kanker is.

Wat weten we van DCA?

  • Het werkingsmechanisme van DCA is goed bekend.
  • DCA is een klein molecuul dat ongehinderd de bloed-hersenbarrière passeert en mogelijk dus ook bij hersenkanker effectief kan zijn.
  • Teoretisch is DCA als antikankergeneesmiddel werkzaam bij alle kanker die het eigen mitochondrion heeft uitgeschakeld
  • DCA kan worden gebruikt als aanvullende therapie bij bestraling en chemo.
  • DCA geeft weinig klachten.

Hoe werkt DCA.

DCA reactiveerd het ‘mitochondrion’ in de kankercel. Het mitochondrion is het cel-organel (de ‘Organen van een cel’) dat voor de energie in de cel zorgt middels zuurstof en glucose. Om e.e.a. heel begrijpelijk te noemen: DCA grijpt in op de energievoorziening van een kankercel waardoor deze sterft. Dit dekt niet de gehele lading maar het geeft aan in welke hoek wij de werking van DCA moeten zoeken.


Begeleiding bij het gebruik van DCA.

Toepassing en gebruik van DCA vraagt inzicht en begeleiding. Op internet zijn over DCA de meest fantastische en succesvolle verhalen te lezen maar enige terughoudendheid is op zijn plaats. Dat DCA online makkelijk verkrijgbaar is wil niet zeggen dat u het zomaar kunt gebruiken: DCA is, en blijft, een medicament wat bij verkeerd gebruik kan het leiden tot ongelukken. Als DCA goed wordt toegepast in combinatie met verschillende supplementen en vitaminen heeft het de meeste kans om zijn werk goed te doen!

Toepassing van DCA is volgens sommige artsen, wetenschappers en betrokkenen omstreden: daarentegen zijn er weer veel artsen, wetenschappers en universiteiten die de werking van DCA hebben aangetoond en onderschrijven. Kortom: de meningen zijn verdeeld! Uit eigen ervaring heb ik gezien dat toepassing van DCA tot opmerkelijk resultaat kan leiden: maar zoals bij alle therapieën heeft de ene patiënt er meer baat bij dan de andere. Als therapeut wil ik patiënten de kans op genezing niet ontnemen en geef ik daarom de juiste begeleiding die nodig is bij het gebruik van DCA.