Behandeling van kanker met medicinale paddenstoelen: een verhaal uit de praktijk.

maandag 22 juli, 2019

Hoe gaat dat nu in de praktijk? Hoe gaat zo’n behandeling met medicinale paddenstoelen? Gaat dat in combinatie met andere (reguliere) medicijnen of supplementen?
In zijn praktijk werkt de auteur (Peter van Ineveld) vanuit een holistisch perspectief en gaat de auteur altijd uit van de reguliere medische diagnose. Patiënten met kanker dienen (zo veel als mogelijk) onder controle te blijven van de oncoloog of behandelend specialist. Uitslagen van CT-scan, MRI-scan, Echo’s, röntgenfoto’s, bloedonderzoek, huidig medicijngebruik en medisch dossier dienen als basis voor het behandelplan. Aanvullend en gewenst onderzoek gaan altijd in overleg met een regulier arts of een orthomoleculair arts. Kankerpatiënten vormen het grootste deel van de praktijk maar er komen ook
veel patiënten met auto-immuunziekten, allergieën, huidaandoeningen, vermoeidheidsklachten etc. etc. In ‘Een verhaal uit de praktijk’ omschrijft de auteur een casus waarmee een duidelijk beeld wordt geschetst van wat een behandeling met medicinale paddenstoelen inhoudt.
Bij de onderstaande casuïstiek is toestemming gevraagd aan de patiënt (en nabestaanden) en zijn namen en informatie, die zouden kunnen leiden tot de persoon, veranderd. Soms is de casuïstiek in de ik-vorm geschreven om geen afbreuk te doen aan de casus. Alle medicinale paddenstoelen, aanverwante medicatie en supplementen, worden uitsluitend door een (Natuur-) apotheek geleverd.

In ‘Een verhaal uit de praktijk’ omschrijft de auteur een casus waarmee een duidelijk beeld wordt geschetst van wat een behandeling met medicinale paddenstoelen inhoudt.

 

Casus: Vrouw 53 jaar. (Conny Pruikman*)

Diagnose
Niet kleincellige longkanker met uitzaaiingen in o.a. skelet en hersenen.
Reguliere behandeling
Operatie waarbij primaire tumor is verwijderd. Div. chemokuren en experimenteel immunotherapie obv. Nivolumab. Conny is regulier uitbehandeld.
Hulpvraag: Op aanraden van een vriendin komt Conny bij mij op consult. Conny weet niet wat ze kan en mag verwachten.

Conny oogt gelaten en timide. Samen met haar man komt zij op consult waarbij haar man het woord voert en de vragen beantwoordt. Conny is moe en soms verward door de situatie. Tijdens het laatste bezoek aan de longarts kreeg zij te horen dat haar levensverwachting hooguit 3 tot 6 maanden was. Conny ondergaat haar ‘lot’ gelaten maar ik bemerk ook boosheid, strijd, teleurstelling en een diep verlangen om nog te ‘stralen’, te stralen in haarzelf. Op zo’n moment is het goed om de behandeling niet alleen te richten op kwaliteit van leven maar ook op wat de patiënt op dat moment nodig heeft om vorm te geven aan diepere verlangens.

Medicinale paddenstoelen;
Als eerste medicinale paddenstoel kwam daarom ook Cordyceps in beeld. Cordyceps geeft niet alleen meer energie en een betere zuurstofopname; Cordyceps heeft ook de eigenschap dat mensen zich ‘centeren’, zich weer kunnen oprichten en manifesteren. In de situatie van Conny was dit bijzonder belangrijk.

shutterstock_670704841Cordyceps geeft niet alleen meer energie en een betere zuurstofopname; Cordyceps heeft ook de eigenschap dat mensen zich ‘centeren’, zich weer kunnen oprichten en manifesteren.

 

Wat betreft de behandeling van de uitgezaaide longkanker bestond het pallet medicinale paddenstoelen uit Poria cocos, Coriolus, Chaga en Ganoderma. Poria cocos en Coriolus zijn medicinale paddenstoelen die als eerste in beeld komen bij longkanker. Zo hebben de triterpenen uit Poria cocos een antitumorale werking bij oa. longkanker en hebben de polysacchariden PSK-PSP uit Coriolus een remmende werking op longkanker. Chaga (Inonotus obliquus) is een uitgelezen paddenstoel bij oa. metastases in de botten. Ganoderma lucidum is een medicinale paddenstoel die sowieso in beeld komt bij kanker: Ganoderma is een van de meest krachtige medicinale paddenstoelen bij kanker. Ganoderma inhibeert niet alleen het agressieve karakter van kanker; het bevordert ook de macrofagen en regelt de T- en B-lymfocyten waardoor de verspreiding van kanker wordt belemmerd.

Conny Pruikman reageerde aanvankelijk erg goed op de medicatie: er trad zelfs enige vorm van stabilisatie op. Desalniettemin begonnen een tweetal uitzaaiingen in de botten bijzonder op te spelen waardoor Conny erg veel pijn had. In overleg met de oncoloog zijn deze twee uitzaaiingen bestraald waardoor de pijn significant minder werd. Dat gaf Conny erg veel ruimte. Door de medicinale paddenstoelen voelde zij zich erg goed. Wat ook opviel was dat tijdens de latere consults Conny zélf het woord nam, Conny kwam weer helemaal in haar kracht.

Toch bleef de situatie met Conny zorgelijk en na verloop van tijd (6 maanden) begonnen de uitzaaiingen toch weer toe te nemen en kreeg de kanker een grillig karakter.

Dit was het moment waarop werd besloten de medicinale paddenstoelen met DCA (Dichlooracetaat) te combineren. Dichlooracetaat is een organische verbinding en afgeleid van azijnzuur. DCA is wordt al sinds 60 jaar gebruikt als medicijn bij zeldzame (aangeboren) stofwisselingsziekten. In 2007 werd door de University of Alberta ontdekt dat DCA ook werkzaam is tegen kanker. Binnen de reguliere gezondheidszorg en pharmacy is men niet in DCA geïnteresseerd omdat het niet kan worden gepatenteerd. DCA re-activeert het ‘mitochondrion’ in de kankercel waardoor een vorm van apoptose (zelfdoding van de kankercel) plaatsvindt. (zie naschrift)
DCA kan veel resultaat geven bij kanker maar in het bijzonder bij tumoren en uitzaaiingen in de hersenen.

De combinatie van medicinale paddenstoelen met DCA moet nauwkeurig gebeuren en dient heel persoonlijk te worden afgestemd op de patiënt.

 

De behandeling van medicinale paddenstoelen met DCA vind plaats in 3 x een kuur van 2 weken met een ‘pauze’ van telkens een week.

De combinatie van medicinale paddenstoelen met DCA moet nauwkeurig gebeuren en dient heel persoonlijk te worden afgestemd op de patiënt. Conny reageerde verbazend goed op deze behandeling. De uitgezaaide longkanker werd stabiel en er ontstond zelfs enige remissie, vooral bij de uitzaaiingen in de hersenen. Conny kreeg meer eetlust maar dat was wellicht te danken aan de THC- en CBD-druppels die zij dagelijks innam.

Ondertussen waren waren wij alweer 10 maanden verder: Conny bleef al die tijd wel onder controle van een bekend oncologisch ziekenhuis in Nederland. Dat is heel fijn, immers, meten is weten en daarmee belangrijk om te zien of de behandeling het beoogde resultaat geeft.

Desalniettemin speelt in dit stuk ook een spanningsveld omdat de patiënt niet altijd de vrijheid voelt om tegen de oncoloog te vertellen wat zij zoal complementair doet: aan de andere kant is het een zeldzaamheid als een oncoloog aan de patiënt vraagt hoe het toch mogelijk is dat deze patiënt stabiel is en er zelfs remissie heeft plaatsgevonden zonder chemo of radiotherapie. Wat bij Conny opviel was dat leven mét kanker ook kwalitatief kan zijn. Conny begon weer te schilderen (haar grote hobby) en is een aantal maal met haar man op vakantie geweest. Ondertussen kwam zij om de 6 weken bij mij in de praktijk of hadden wij telefonisch contact met elkaar.

shutterstock_1137618359Het pallet van de medicinale paddenstoelen is later behoorlijk veranderd: uiteindelijk waren het de Poria cocos, Coriolus versicolor en de Ganoderma die het pallet vormde en, incidenteel gecombineerd met een 14-daagse kuur DCA, bleef Conny stabiel.

Helaas kreeg ik toch onverwacht het bericht van haar overlijden. Zij was samen met haar man voor 3 weken op vakantie en de laatste week werd zij ernstig ziek wat haar noodzaakte vroegtijdig de vakantie af te breken. In het ziekenhuis bleek dat de longkanker bijzonder agressief had toegeslagen. Conny heeft uiteindelijk nog 6 dagen geleefd.

Conny heeft, na haar eerste bezoek aan mijn praktijk, nog ruim 2 jaar mogen leven mét kwaliteit van leven. Dit voorbeeld met Conny maakt duidelijk dat een reguliere prognose niet altijd bindend hoeft te zijn.

 

 

Naschrift: de werking van DCA – Dichlooracetaat.

Dichlooracetaat (DCA): wat is het?

Dichlooracetaat is een organische verbinding en afgeleid van azijnzuur. Dichlooracetaat is een wit poeder en wordt al sinds 50 jaar gebruikt als medicijn bij zeldzame (aangeboren) stofwisselingsziekte.
In 2007 werd door de University of Alberta ontdekt dat Dichlooracetaat ook werkzaam tegen kanker is.

 

Wat weten we van Dichlooracetaat?

  • Het werkingsmechanisme van Dichlooracetaat is goed bekend.
  • Dichlooracetaat is een klein molecuul dat ongehinderd de bloed-hersenbarrière passeert en mogelijk dus ook bij hersenkanker effectief kan zijn.
  • Dichlooracetaat kan worden gebruikt als aanvullende therapie bij bestraling en chemo.
  • Dichlooracetaat geeft weinig klachten: Dichlooracetaat wordt al jaren in tabletvorm of HC-vorm gebruikt, voornamelijk bij kinderen met een aangeboren mitochondriale spieraandoening.

 

Hoe werkt Dichlooracetaat.

Een belangrijk deel van een gezonde lichaamscel is het mitochondrion. Het mitochondrion is het cel-organel (de ‘energiefabriek) dat op een zeer effeciënte manier zorgt voor de energie in de cel: dit gebeurt middels zuurstof en glucose.

Een kankercel heeft een ándere stofwisseling-energievoorziening dan een normale cel. Vanwege zijn (snelle) celdeling heeft een kankercel véél energie nodig: wel tot 100 maal meer dan een normale cel. Kankercellen hebben vaak een slechte zuurstofvoorziening en schakelen daarom over op een proces waarbij weinig zuurstof nodig is maar véél glucose, dit proces wordt anaërobe glycolyse genoemd. Een kankercel schakeld hiervoor het mitochondrion (de ‘gezonde energiefabriek’) uit en omzeild daarmee apoptose (zelfdoding van de cel). Dit is uniek en wordt ook wel het “Warburg-effect” genoemd.

Dichlooracetaat grijpt in op de energievoorziening van een kankercel en ré-activeerd het mitochondrion  (de ‘gezonde energiefabriek’) waardoor de kankercel overgaat op zelfvernietiging (Apoptose). Dit is in grote lijnen de werking van Dichlooracetaat op kankercellen.

Begeleiding bij het gebruik van DCA.

Toepassing en gebruik van Dichlooracetaat vraagt inzicht en begeleiding. Op internet zijn over Dichlooracetaat de meest fantastische en succesvolle verhalen te lezen maar enige terughoudendheid is op zijn plaats. Dat Dichlooracetaat online makkelijk verkrijgbaar is wil niet zeggen dat u het zomaar kunt gebruiken: Dichlooracetaat is, en blijft, een medicament wat bij verkeerd gebruik kan het leiden tot ongelukken.

Als Dichlooracetaat goed wordt toegepast, en in combinatie met verschillende supplementen en vitaminen wordt ondersteund, heeft het de meeste kans om zijn werk goed te doen!

Toepassing van Dichlooracetaat is volgens sommige artsen, wetenschappers en betrokkenen omstreden: daarentegen zijn er weer veel artsen, wetenschappers en universiteiten die de werking van Dichlooracetaat hebben aangetoond en onderschrijven. Kortom: de meningen zijn verdeeld!

Na 2007, het jaar waarin is ontdekt dat Dichlooracetaat ook werkzaam tegen kanker is, heeft veel onderzoek plaatsgevonden door universiteiten wereldwijd.

Uit eigen ervaring heb ik gezien dat toepassing van Dichlooracetaat tot opmerkelijk resultaat kan leiden: maar zoals bij alle therapieën heeft de ene patiënt er meer baat bij dan de andere. Als therapeut wil ik patiënten de kans op genezing niet ontnemen en geef ik (Peter van Ineveld) daarom de juiste begeleiding die nodig is bij het gebruik van Dichlooracetaat.

 

Peter van Ineveld

www.althera.nl

consult.althera@gmail.com

06.23168662