MEDICINALE PADDENSTOELEN: Waar ziekte is, is een geneesmiddel. (Paracelsus)

zondag 13 januari, 2019

shutterstock_94947094

voorwoord

Het westen begint eindelijk in te zien wat het oosten al eeuwenlang weet:
medicinale paddenstoelen zijn krachtige ziektebestrijders. En dan niet alleen de
oosterse varianten: ook het elfenbankje, wat u hier in de bossen vindt, kan worden
toegepast bij de behandeling van veel aandoeningen zoals auto-immuunziekten,
allergieën, kanker, etc.. Maar hoe werken die medicinale paddenstoelen eigenlijk,
wat is hun achtergrond en waarom is er momenteel zoveel belangstelling voor?

Paddenstoelen hebben de mensheid altijd geïntrigeerd. Niet alleen hun rijkdom aan
vormen en kleuren is opvallend, maar de aan hen toegeschreven mystieke eigenschappen zijn ook heel boeiend. Alleen al het woord ‘paddenstoel’ verwijst naar een magische, spirituele en duivelse sfeer. De wereld kan niet leven zonder die fascinerende schimmels en paddenstoelen: zij vormen een wezenlijk
onderdeel van ons bestaan. Zonder dat we het beseffen leven wij in symbiose met schimmels en zijn we er geheel afhankelijk van. Zolang de mensheid bestaat, zó lang is zij al bekend met de eigenschappen van paddenstoelen, en dat niet alleen vanwege hun soms psychedelische kwaliteiten, maar vooral vanwege hun medicinale toepassingen.
Het gebruik van medicinale paddenstoelen (de ‘mycotherapie’) kent een lange geschiedenis. Dat is niet voor niets, want medicinale paddenstoelen hebben letterlijk hun sporen verdiend.                                                                                                                                  In Aziatische landen, zoals China, Japan en Korea, behoort de toepassing van
medicinale paddenstoelen tot de normale therapeutische handelingen voor de aanpak
van zowel psychische als somatische aandoeningen. Men schat dat er over de hele
wereld ca. 140.000 verschillende soorten paddenstoelen bestaan waarvan er inmiddels
15.000 bekend zijn. Hiervan zijn er zo’n 800 bruikbaar bij een of meerdere medische
indicaties. Dit artikkel neemt u in een vogelvlucht mee in
de ongekende mogelijkheden van medicinale paddenstoelen.

Ik wens u veel leesplezier.

Peter van Ineveld, auteur

 

OVER de auteur

Peter van Ineveld (Roosendaal, 1959) is sinds 2001 werkzaam als Natuurgeneeskundig
Therapeut. Vanwege zijn agrarische en antroposofische achtergrond was hij altijd al
geïnteresseerd in hetgeen de natuur ons kan bieden op het gebied van natuurlijke geneeswijzen en zelfgenezend vermogen. Door ‘toeval’ (wat is toeval?) kwam Peter van Ineveld in aanraking met medicinale paddenstoelen.
Mede door studies in Duitsland en Zwitserland en onderzoek is hij een autoriteit in de
therapeutische toepassing van Medicinale paddenstoelen. In zijn praktijk behandeld hij patiënten met de meest uiteen lopende aandoeningen maar
het grootste gedeelte van zijn patiënten zijn mensen met een vorm van kanker.
Peter van Ineveld heeft een groot aantal artikelen op zijn naam staan in binnen- en
buitenlandse tijdschriften en vakbladen en geeft in het land lezingen en trainingen over
het gebruik en de toepassing van medicinale paddenstoelen.

00 petervan ineveld

W E   V E R T E L L E N   W E I N I G
NIEUWS:

****************************************************************

Het gebruik van
medicinale paddenstoelen
begon naar schatting
tussen 5000 en 7000
jaar geleden

 

 

GESCHIEDENIS & oorsprong

 

Gezondheid is een basisbehoefte van de mens. Werden mensen in vroege
beschavingen geconfronteerd met ziekte, dan ging men er meestal uit dat boze
geesten hieraan ten grondslag lagen. Desalniettemin werd toen ook al gekeken
naar kruiden en middelen die als medicijn konden worden gebruikt. Door ervaring,
instinkt, waarneming, overtuiging én puur geluk werden middelen gevonden die
konden worden toegepast bij tal van aandoeningen.

Deze vroege beschavingen verzamelde deze kennis voor duizenden jaren en deze kennis
werd van generatie op generatie op mondelinge wijze doorgegeven. Dáár werd de basis
gelegd van de Traditionele Geneeswijzen: lang voordat deze geneeswijzen werden beschreven. De TCM (Traditionele Chinese Geneeskunde) is een der oudste Traditionele geneeswijzen waarbij medicinale paddenstoelen worden gebruikt en beschreven. Men schat dat het gebruik van medicinale paddenstoelen binnen
de TCM tussen 5000 en 7000 jaar geleden begon. De oudste en officiële lijst van 365
geneeskrachtige stoffen dateert uit de 29e eeuw vóór Christus. Deze lijst, de Shennong
Bencao Jing, bevat de Materia Medica van de TCM, en beschrijft naast tal van geneeskrachtige kruiden ook een aantal medicinale paddenstoelen.

Het gebruik van medicinale paddenstoelen kent een lange geschiedenis.

Ook vanuit oude westerse culturen was al vroeg belangstelling voor medicinale paddenstoelen. In 1991 werd in de Ötztaler Alpen, op de grens tussen Oostenrijk en Italië, de overblijfselen van een mummie gevonden. Deze mummie, ‘Ötzi the Iceman’ genoemd, had twee soorten paddenstoelen bij zich met geneeskrachtige eigenschappen: de Echte tondelzwam, waarschijnlijk voor het maken van vuur, en de Berkenzwam (Piptoporus betulus), een paddenstoel die bekend staat voor zijn antibacteriële- parasitaire en antitumor eigenschappen.
In Europa waren het vooral de Benedictijnen die zich bezig hielden met de helende
kracht van medicinale paddenstoelen. Meest bekende is Hildegard van Bingen, bijgenaamd “de Sibille van de Rijn”. Hildegard van Bingen was een Duitse benedictijnse abdis en geld als een van de grondleggers van de Duitse middeleeuwse mystiek en de traditionele Europeesche geneeskunde.
In de 20 eeuw kwamen de medicinale paddenstoelen ook wetenschappelijk uitgebreid
in beeld en werd er veel onderzoek naar gedaan. In 1980 beschreven de hoogleraren
Liu Bo en Bau Yun-zon, beiden werkzaam aan Academia-Sinica (Taiwan) de medicinale
werking van 120 medicinale paddenstoelen. Op dit moment zijn ruim 800 medicinale paddenstoelen beschreven waarvan er ongeveer 500 anti-tumor-eigenschappen hebben.

w e t e n s c h a p p e l i j k
onderzoek

Echt wetenschappelijk onderzoek naar medicinale paddenstoelen is pas sinds 60
jaar aan de orde. Vooral de Ganoderma en Coriolus waren in Azië de eerste medicinale
paddenstoelen die op uitgebreide schaal wetenschappelijk in beeld kwamen.
In aansluiting op de Aziatische onderzoeken heeft vanaf de jaren ’80 vanuit westerse
landen een overvloed aan in-vivo en in-vitro onderzoek plaatsgevonden op medicinale
paddenstoelen. Tegen het midden van de jaren ’90 waren er al duizenden gecontroleerde studies gedocumenteerd en in 2006 waren er 4087 wetenschappelijke documentaties
ingediend het Amerikaanse Library of Medicine (NLM). Ondanks dat er al zoveel onderzoek is gedaan en is gedocumenteerd staan we nog maar aan het begin om de wereld van de paddenstoelen en de fungus te betreden.
Onderzoek en studie richt zich vooral op
de samenstelling en eigenschappen van de mediciale paddenstoelen. Zo wordt er niet
alleen gekeken naar het vruchtlichaam maar vooral ook naar het mycelium; de ‘wortels’ van de paddenstoelen. Het is vaak de combinatie van vruchtvlees en mycelium die de bijzondere heilzame eigenschappen van medicinale paddenstoelen vormgeven.

Echt wetenschappelijk onderzoek naar
medicinale paddenstoelen is pas sinds
60 jaar aan de orde

***************************************************************

GEBRUIK

Vroeger werden medicinale paddenstoelen toegediend volgens het zgn. ‘heetwater-principe’: middels heet water werden de extracten uit de paddenstoelen getrokken en
opgedronken. Sinds ongeveer 30 jaar zijn we in staat de relevante delen, componenten of
extracten uit paddenstoelen te isoleren en deze in capsule-, tablet-, poeder of vloeibare
vorm toe te dienen.

shutterstock_1078541057 (1)

h o e   w e r k e n   m e d i c i n a l e
paddenstoelen?

 

Sleutelwoorden bij medicinale paddenstoelen zijn essentiële suikers (die als ketens
voorkomen in polysaccharides), anti-oxidanten en essentiële aminozuren. Maar ook vitaminen, mineralen en sporenelementen maken deel uit van van het brede pallet gezonde voedingsstoffen die medicinale paddenstoelen hebben te bieden.

Essentiële suikers en polysacchariden

De belangrijkste werking van medicinale paddenstoelen berust op de aanwezigheid van
essentiële suikers. Polysacchariden hebben een aantal essentiële suikers: dat wil zeggen
dat ons lichaam deze essentiële suikers nodig heeft voor vele lichaamsfuncties- en systemen. Ze worden essentieel genoemd omdat ons lichaam deze suikers moeilijk zelf kan maken en het dus essentieel is om ze via -gezonde- voeding binnen te krijgen.
Essentiële suikers zijn nodig voor de communicatie in ons lichaam. Essentiële suikers
zorgen ervoor dat ons lichaam optimaal kan functioneren en presteren.

Anti-oxidanten

Anti-oxidanten zijn stoffen die, zoals de naam al zegt, oxidatie tegen gaan. In medicinale
paddenstoelen zijn anti-oxidanten prominent en in grote hoeveelheden aanwezig.
Zij vormen samen met het pallet van Polysacchariden en essentiële aminozuren de basis
van hun bijzondere werking.

Essentiële aminozuren

Medicinale paddenstoelen staan garant voor alle hoogwaardige en essentiële aminozuren. Ons lichaam heeft 22 verschillende aminozuren nodig bij de aanmaak van eiwitten die op hun beurt weer nodig zijn voor de aanmaak van lichaamscellen. Aminozuren zijn de kleinste deeltjes van eiwitten: eiwitten zijn lange ketens van aan elkaar gekoppelde verschillende aminozuren. Een aantal (13) van deze aminozuren worden door ons lichaam zelf aangemaakt maar een aantal niet: deze aminozuren moet ons lichaam door voeding binnen krijgen. Deze aminozuren, 9 in totaal, noemen we ‘Essentiële aminozuren’. Medicinale paddenstoelen staan garant voor deze
essentiële aminozuren.

**********************************************************************************

Medicinale paddenstoelen
staan garant voor alle hoogwaardige
en essentiële aminozuren

**********************************************************************************

E E N  A A N T A L  k r a c h t i g e  en medicinale
                                            paddenstoelen op een rij

In Nederland zijn ongeveer 13 medicinale paddenstoelen in de handel. De meest
bekende zijn de Coriolus versicolor, Ganoderma, Hericium, Lentinula edodus,
Polyporus, Chaga, Pleurotus ostreatus, Grifola, Cordyceps sinensis, Coprinus
comatus, Agraricus blazei, Poria cocos, en Auricularia auricula. Dat is natuurlijk
een fractie van de ons 800 bekende medicinale paddenstoelen. In dit boekje
beschrijft de auteur een aantal van de meest bekende medicinale paddenstoelen.

 

Ganoderma lucidum, Reishi (Japan), Ling Zhi (Chin.)shutterstock_500773078

Ling Zhi’ of ‘Goddelijke paddenstoel der Onsterfelijkheid’: zo klinkt de Chinese benaming
van deze bijzondere paddenstoel. En dat is niet alleen omdat hij zo kleurrijk en mooi is,
maar ook omdat zijn medicinale potentie een groot spectrum van aandoeningen en ziekten beslaat.
Ganoderma groeit van oorsprong in de natuur en heeft daarbij een voorliefde om zich te
vestigen op Prunusbomen. Hij komt voor in het Verre oosten, Europa en Noord America
en heeft een voorkeur voor gematigde en subtropische gebieden.Mede door zijn harde
vorm en zéér bittere smaak is de Ganoderma ongeschikt voor normale consumptie.

Ganoderma bezit 2 bestanddelen die uit het oog springen: dat zijn de polysacchariden
en de triterpenen. Deze polysacchariden en triterpenen hebben medicinale eigenschappen. Triterpenen worden vooral gewaardeerd vanwege hun adaptogeen effect. Algemeen kan worden gezegd dat Ganoderma een enorme boost geeft aan ons immuunsysteem en aan ons zelf-genezend-vermogen.

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) kent de Ganoderma een breed
spectrum voor medicinale toepassing bij aandoeningen. Zo wordt hij oa. toegepast
bij chronische hepatitis, nieraandoeningen, allergieën, huidziekten zoals eczeem en
psoriasis, hematologische aandoeningen, auto-immuunziekten, diabetes, astma,
bronchitis, fibromyalgie etc. etc. Daarnaast heeft Ganoderma door zijn antivirale en
antibacteriële eigenschap veel invloed op de behandeling bij infecties zoals herpes zoster
en herpes simplex en de ziekte van Lyme. Verder komt Ganoderma ondersteunend in
beeld bij problemen met oa. de urinewegen, huid, glucosespiegel, cholesterol en het cardiovasculaire systeem. Bijzonder is de link die Ganoderma vormt met de lever. Ganoderma staat erom bekend dat hij een beschermende en ondersteunende functie naar de lever heeft: zo werkt hij reinigend en ontgiftend op de lever.

Een bijzondere plaats neemt Ganoderma in bij de behandeling van kanker. Er hebben veel onderzoeken plaatsgevonden over toepassing van Ganoderma bij de behandeling van kanker. Zo is aangetoond dat Ganoderma significant ingrijpt bij de vorming van nieuwe bloedvaten bij kankerweefsels (angionese) waardoor deze kankerweefsels niet verder groeien en zich kunnen verspreiden. Ook is aangetoond dat een extract van Ganoderma, ‘GanoPoly’, een hogere activiteit geeft van de NK-cellen. Deze NK-cellen zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de kankercellen in ons lichaam. Toepassing van Ganoderma komt in beeld bij borst-, prostaat-, darmkanker en leukemie

 

Coriolus versicolor (Elfenbankje), Yun Zhi (Chin.)shutterstock_529043161

Het ons welbekende elfenbankje, Coriolus versicolor, blijkt veel meer te zijn dan een
gewone paddenstoel. Coriolus is de meest onderzochte – en voorgeschreven – paddenstoel met medicinale eigenschappen. Dat is niet zo vreemd, want deze paddenstoel heeft heel wat in haar mars. Het is verbazingwekkend dat Coriolus versicolor niet in de reguliere medische zorg wordt gebruikt, want haar werkzaamheid is ronduit verbluffend!
Coriolus heeft in het Verre Oosten een lange reputatie in het verbeteren en onderhouden
van een goede gezondheid. Hoewel deze kleurrijke paddenstoel over de hele wereld
wordt gevonden werd tot voor kort haar medicinale kwaliteiten door de westerse geneeskunde terzijde geschoven en genegeerd.

*******************************************************************

Het is verbazingwekkend
dat de Coriolus versicolor niet in de reguliere medische zorg wordt gebruikt, want haar werkzaamheid is ronduit verbluffend

********************************************************************

Coriolus is te vinden op dode boomstammen zoals Beuk, Berk, Populier en Eik: zij is
zelden te vinden op bijv. dennenbomen. De paddenstoel vormt een veelkleurig rozet met
een zijdeachtige hoed. Mede door zijn harde vorm is Coriolus ongeschikt voor normale
consumptie.
Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) was al lang bekend dat Coriolus
belangrijke antivirale en antibacteriële eigenschappen bezit. Zo wordt binnen de TCM
Coriolus toegepast bij oa. herpes, gordelroos, Influenza, reuma, auto-immuunziekten en
het Epstein Barr virus wat verantwoordelijk is voor de ziekte van Pfeiffer. Bij HIV-patiënten wordt Coriolus toegedient om de kwaliteit van het leven te verbeteren en vermoeidheid tegen te gaan. Ook kan Coriolus worden ingezet bij bacteriële infecties door bijv. Listeria en Klebsiella. Daarnaast heeft Coriolus een schimmelwerend effect waardoor het therapeutisch kan worden ingezet bij oa. candida.
Verschillende klinische studies hebben aangetoond dat Coriolus ook een antivirale
werking heeft op het Humaan Papilomavirus (HPV). HPV is verantwoordelijk voor oa. baarmoederhalskanker, keelkanker, anuskanker en peniskanker

Coriolus heeft, naast vele vitaminen en sporenelementen, een hoog gehalte aan zgn.
Polysaccharides. Twee van deze polyschacchariden zijn PSK en PSP. PSK (Polysaccharide-Kureha) werd in 1977, na vele jaren van onderzoek en studie, officieel toegelaten als
adjuvant geneesmiddel bij kanker door het Japanse ministerie van Volksgezondheid.
PSK wordt als Krestin op de markt gebracht. PSP (Polysaccharide -Peptide) werd door
de Chinese overheid in 1992 toegelaten als officieel geneesmiddel bij de behandeling van
verschillende vormen van kanker.

Diverse studies vermelden ook de effectiviteit van Coriolus bij hormoonafhankelijke tumoren zoals borst- en prostaatkanker.
In combinatie met de reguliere radiotherapie kan Coriolus de negatieve gevolgen onderdrukken die hierbij ontstaan: verschillende studies tonen aan dat de stralingsschade aan gezond weefsel kan worden verminderd door het gebruik van Coriolus.

 

Inonotus Obliquus, Chaga, Bai Hua Rong (Chin.)shutterstock_1121336471.jpg

Inonotus obliquus, beter bekend als Chaga, is een parasitaire zwam die hoofdzakelijk op
Berken groeit. Berken groeien uitsluitend in een kouder klimaat zoals in Noord- en Oost
Europa, het noorden van Amerika en Rusland: het is dan ook niet verwonderlijk dat Chaga zich thuis voelt in een kouder klimaat.
Chaga is in Rusland, en met name Siberië, al vanaf de middeleeuwen bekend als een
krachtige medicinale paddenstoel die bij tal van aandoeningen en kanker kan worden
gebruikt. Hier in het Westen kwam de belangstelling voor Chaga door het boek “Kankerpaviljoen” wat Aleksander Solzjenitsyn in 1967 uitbracht en waarin hij schreef over het gebruik van de Chaga als medicijn bij kanker.
Zo gaat het verhaal dat in Siberië de boeren, om geld uit te sparen, vaak Chaga-thee
dronken in plaats van koffie en dat daardoor in Siberië haast geen kanker voorkwam…..

Chaga is een harde, en gebarsten, uitstulping die aan de buitenkant zwart is en van binnen helder oranje. De associatie met een kankergezwel is niet zo vreemd: niet alleen vanwege zijn uiterlijk maar ook omdat zijn gastheer, de berk, uiteindelijk aan de Chaga doodgaat.

In 1958 is men in Rusland en Finland begonnen met onderzoek naar de werking
van Chaga waaruit wetenschappelijk werd aangetoond dat deze zwam een groot aantal
zeer actieve componenten bevat die een antioxidatieve, antitumorale en antivirale
werking hebben. Een aantal zeer belangrijke ingrediënten van de Chaga zijn de antioxidanten, bèta-D-Glucanen, polysacchariden, fytosterolen, betulinol en betulinezuur.

Chaga is een zgn. Adaptogeen. Adaptogene planten en paddenstoelen helpen ons lichaam
weer in balans te komen. Zo heeft Chaga een zeer gunstige invloed op het zenuwstelsel,
het cardiovasculaire systeem, endocriene systeem en het maag- darmstelsel. Hierdoor
kan ons lichaam beter omgaan met stress en negatieve invloeden van buitenaf.
Chaga komt vooral in beeld bij de behandeling van kanker. Zo bezit Chaga de Triterpenen Betulinol en Betulinezuur welke van grote invloed kunnen zijn bij de behandeling van kanker. Chaga kan, vaak in combinatie met andere paddenstoelen, worden toegepast bij huid-, slokdarm-, keel-, darm- en leverkanker. Ook bij uitgezaaide prostaatkanker en botkanker is Chaga een paddenstoel die goed inzetbaar is.

**********************************************************************

Chaga is in Rusland,
en met name Siberië, al vanaf de
middeleeuwen bekend als een
krachtige medicinale paddenstoel die bij tal van aandoeningen en kanker kan worden gebruikt

***********************************************************************

Agaricus blazei, ABM, ‘Amandelpaddenstoel’, Paddenstoel van God, Jisongrong (Chin.), Himematsutake (Jap.)agaricus-blazei (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus blazei, de grote broer van onze welbekende champignon (Agaricus bisporus),
verdiend een olympische medaille. Deze, van oorsprong Braziliaanse paddenstoel, is niet
alleen bijzonder smakelijk maar heeft ook medisch gezien een aanzienlijke staat van
dienst.
Onderzoek wijst uit dat deze medicinale paddenstoel een overvloed heeft aan belangrijke bèta-glucanen die van invloed zijn op ons immuunsysteem. Binnen de traditionele Geneeskunde vind de Agaricus blazei al snel zijn weg voor besmettelijke aandoeningen vanwege zijn antivirale- en bacteriële eigenschappen. Daarnaast wordt de Agaricus blazei toegepast bij huidaandoeningen en aandoeningen aan het maag- darmkanaal.
De Agaricus blazei heeft een breed werkveld als het gaat om medicinale en therapeutische toepassing. Dit komt niet alleen door haar overvloed aan bèta-glucanen maar ook door een evenwichtige combinatie van waardevolle vitaminen (ribivlavine, niacine, biotine, foliumzuur en ergosterol), mineralen (kalium, zink, ijzer, calcium en magnesium) en belangrijke aminozuren. Ook bezit Agaricus belangrijke enzymen die een sterke antioxiderende werking hebben welke van invloed zijn op vermindering van oxidatieve stress en vrije radicale.
Agaricus komt in beeld bij tal van aandoeningen. Denk hierbij aan allergiën, reuma,
huidaandoeningen, osteoporose en diabetes type 2. Ook in combinatie met andere medicinale paddenstoelen komt de Agaricus blazei bijzonder tot zijn recht. We hebben het dan over behandeling van fibromyalgie, MS, ziekte van Alzheimer, Parkinson en psoriasis.
In combinatie met oa. Poria cocos en Ganoderma lucidum is Agaricus blazei goed in te
zetten bij aandoeningen die te maken hebben bij het Atopisch syndroom. Denk hierbij aan constitutioneel eczeem, astma en chronische rinithus.

************************************************************************

Onderzoek wijst uit dat deze medicinale
paddenstoel een overvloed heeft aan
belangrijke bèta-glucanen die
van invloed zijn op ons immuunsysteem

************************************************************************

Bij behandeling van kanker is Agaricus inzetbaar bij leukemie, long-, darm-, baarmoeder-, huid-, pancreas-,prostaat- en leverkanker.
Agaricus blazei remt de bijwerkingen af die gepaard gaan met radiotherapie en chemotherapie: reden waarom in Japan en Zuid Korea Agaricus wordt gecombineerd met deze therapie.

 

Hericium erinaceus, Pruikzwam (Ned.), Hou Tuo Gu(Chin.) Yamabushitake (Japan)shutterstock_742473526

Een prachtige paddenstoel om te zien, en niet alleen dat. De Hericium erinaceus is een
parasitaire schimmel en komt voor in Noord America, Europa en Azië: de Hericium heeft
een voorkeur voor hardere houtsoorten zoals Beuk. Het vruchtlichaam is eetbaar en kan
herkend worden aan de lange en hangende stekels: zijn smaak is te vergelijken met
zeevruchten.

Traditioneel werd Hericium in China gebruikt bij stress en emotionele klachten. Ook
word Hericium aangewend bij problemen met het maag en darmstelsel.
Verschillende onderzoeken, waaronder ook westerse onderzoeken, hebben bevestigd dat
het polysaccharide HEM, wat voorkomt in Hericium, een zeer gunstige werking heeft op onze hersenen en ons zenuwstelsel.
Zo is bekend dat Hericium een positieve uitwerking heeft op de neurotransmitters: deze
neurotransmitters zijn verantwoordelijk voor de signaaloverdracht binnen de zenuwen. Ook heeft Hericium een versterkende werking op het myeline: myeline is een stof die de zenuw omhult en mede verantwoordelijk is voor de zenuwimpuls (signaaloverdracht).
Dit geeft ook meteen aan waar de grote kracht ligt van deze bijzondere paddenstoel. Hericium is uitermate geschikt voor toepassing bij neurologische aandoeningen
zoals geheugenverlies, beginnende dementie, beginnende alzheimer en (Poly)neuropathie.
Ook komt Hericium in beeld, gecombineerd met andere medicinale paddenstoelen, bij
aandoeningen zoals ME, MS en Parkinson.

Daarnaast heeft deze paddenstoel een antidepressieve werking en is verder inzetbaar
bij aandoeningen van de maag en slokdarm, ziekte van Crohn, aambeien en osteoporose.
Hericium staat bekend, zoals de meeste medicinale paddenstoelen, om zijn immunomodulerende eigenschappen. Daarom wordt hij bij de behandeling van kanker omarmd bij de bestrijding en genezing van maag-, slokdarmen alvleesklierkanker.
Recent onderzoek laat zien dat Hericium positief kan bijdragen aan herstel bij Ischemie
(doorbloedingstoornissen) en regulatie van de bloedsuikerspiegel bij Diabetes

******************************************************************

Hericium is uitermate geschikt
voor toepassing bij neurologische
aandoeningen zoals geheugenverlies,
beginnende dementie, beginnende
alzheimer en (Poly) neuropathie

*******************************************************************

Cordyceps sinensis, Dongchongxiacou (Chin.), Tochukaso (Japan), Yartsa gunbu (Tibet).shutterstock_94947103

Zijn vorm, die bijzondere groeiwijze en zijn oorsprong: Cordyceps is een buitenbeentje
onder de medicinale paddenstoelen. Van oorsprong komt deze paddenstoel voor in de
hooglanden van Tibet, Nepal en China waar deze medicinale paddenstoel tot 8000 US$
per kilo kan opbrengen: begrijpelijk dat, vanwege zijn bijzondere eigenschappen en grote vraag, deze paddenstoel tegenwoordig in een geconditioneerde omgeving op grote schaal wordt gekweekt.

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) heeft het gebruik van de Cordyceps
een lange en intense geschiedenis. Hij staat voor de behandeling bij tal van aandoeningen, variërend van libidoklachten tot kanker.

In China wordt Cordyceps door veel topsporters gebruikt om de prestaties te verhogen:
zo maakte het Chinees team een indrukwekkende vertoning op de Olympische Spelen
van 1992. Meerdere wereldrecords werden verbroken. Meteen werd gedacht aan het
gebruik van verboden Steroïden maar al snel bleek dat Cordyceps sinensis de sleutel van
het succes was.

Cordyceps staat bekend als een libidostimulerend middel: zowel bij mannen en vrouwen. Daarnaast heeft Cordyceps een verhogend effect op de kwaliteit van de mannelijke geslachtshormonen en op het sperma.
Daarnaast is wetenschappelijk aangetoond dat Cordyceps de vruchtbaarheid bij vrouwen verhoogd en daarmee tot meer succes kan leiden bij een IVF-behandeling: dit alles vanwege de het oestrogeenverhogend effect van Cordyceps.

Verder heeft onderzoek ook uitgewezen dat Cordyceps een verlagend effect heeft op
LDL-cholesterol. Daarnaast geeft Cordyceps een significante toename in het (goede)
HDL-cholesterol. Verder heeft Cordyceps veel invloed op de luchtwegen. Zo is de gunstige
invloed van Cordyceps onderschreven bij aandoeningen zoals chronische bronchitis en
astma. Ook is bekend dat Cordyceps een gunstige invloed heeft op COPD. Therapeutisch
komt Cordyceps ook in beeld bij nierfalen. Zo is aangetoond dat Cordyceps bijdraagt aan
een betere nierfunctie bij patiënten met een nierfunctiestoornis of nierinsufficiëntie.
Bij de behandeling van kanker kan Cordyceps worden gebruikt bij schildklier- blaas- en
borstkanker. Daarnaast wordt Cordyceps veel toegepast om de bijwerkingen van de reguliere therapie te onderdrukken. Overigens kan Cordyceps in een aantal situaties worden toegepast in combinatie met chemotherapie: het versterkt niet alleen de reguliere therapie maar onderdrukt ook de bijwerkingen daarvan.

********************************************************************

Bij de behandeling van kanker kan Cordyceps worden
gebruikt bij schildklier- blaas- en borstkanker.
Daarnaast wordt Cordyceps veel toegepast om de
bijwerkingen van de reguliere therapie te onderdrukken

*********************************************************************

Shiitake (Japan), Xang gu (Chin.), Lentinula edodes.shutterstock_727657498

De Shiitake behoort tot de lekkerste eetbare paddenstoelen in de wereld; hij wordt door
velen beschouwd als een delicatesse. Maar deze Japanse lekkernij heeft ook verscheidene medicinale kwaliteiten. In Azië wordt de Shiitake al eeuwen bewonderd vanwege haar waardevolle ingrediënten. Tijdens de Ming-dynastie (1368-1644)
werd de Shiitake al geprezen als remedie bij problemen met de bovenste luchtwegen,
slechte bloedcirculatie, leverproblemen en bij uitputting en zwakte.

In de jaren ’60 en ’70 is er in Japan veel onderzoek gedaan naar Shiitake wat ertoe heeft
geleid dat er medicijnen zijn ontwikkeld die worden toegepast bij verschillende aandoeningen en kanker.

De bestanddelen die Shiitake zo bijzonder maken zijn de polysacchariden Lentinan
en Eritadenin. In Japan wordt Lentinan, als extract, sinds 1985 als adjuvante behandeling toegepast bij oa. maagkanker: Eritadenin  heeft zijn invloed op het levermetabolisme en veroorzaakt daarmee ook een vermindering van het cholesterol.
Naast zijn immuunversterkende eigenschappen heeft Shiitake veel invloed op de lever
en de werkzaamheid daarvan. Shiitake werkt ontgiftend op de lever. Aandoeningen die met onze westerse leefstijl hebben te maken kunnen worden opgevangen door Shiitake. Denk daarbij aan obesitas, een te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en diabetes.
Door zijn ontstekingsremmende eigenschap is Shiitake, net als Reishi, goed in te zetten bij artritis, jicht en reuma. In deze gevallen kan het gebruik van Shiitake leiden tot minder pijn en tot meer beweging. Ook is Shiitake, net als Reishi, histamineverlagend en komt daarom ook in beeld bij verschillende allergieën.

*****************************************************************

Naast zijn immuunversterkende eigenschappen heeft Shiitake veel invloed op de lever en de werkzaamheid daarvan. Shiitake werkt ontgiftend op de lever

*****************************************************************

Bij behandeling van kanker speelt Shiitake een belangrijke rol door het stimuleren van
het immuunsysteem. Diverse studies hebben aangetoond dat het polysaccharide Lentinan gunstig invloed heeft op de behandeling van kanker. Al in 1969 werd aangetoond dat Lentinan remissie gaf bij sarcoom: in 1970 werd aangetoond dat Shiitake een anti-tumorale werking had op maagkanker. Shiitake en Lentinan wordt verder toegepast bij oa. leukemie, maag-, darm-, lever-, long- en slokdarmkanker. De laatste ontwikkelingen bij het onderzoek naar medische toepassingen van
Shiitake omvat het gebruik bij de behandeling van het Humaan immunodeficiëntievirus
(HIV). De Yamaguchi University in Japan ontdekte dat een extract van het Shiitake-mycelium, LEM genaamd, non-toxisch waren voor gezonde cellen maar toxiciteit vertoonde naar lichaamscellen die zijn geïnfecteerd met HIV.
Ook werd aangetoond dat Lentinan, in combinatie met reguliere medicatie, significant
meer effect gaven bij de behandeling tegen HIV.

 

G e n e z e n d e  f a c t o r e n  v a n
               medicinale paddenstoelen

Bij ziekte kunnen medicinale paddenstoelen niet alleen zorgen voor een goed functionerend immuunsysteem; door de unieke eigenschappen van medicinale paddenstoelen krijgt ons lichaam meer kans om sneller en beter te genezen.

Het pallet van genezende factoren van medicinale paddenstoelen:

 • Immunomodulerend
 • Anti tumoraal
 • Anti-viraal
 • Antibacterieel
 • Antioxidant
 • Cholesterolverlagend
 • Ontstekingsremmend
 • Anti-inflammatoir
 • Rustgevend
 • Slijmoplossend
 • Histamineverlagend
 • Bloeddrukverlagend
 • Anti aging
 • Neurogenese

Elke medicinale paddenstoel heeft naast een aantal algemene eigenschappen zoals
het stimuleren van ons immuunsysteem, zeer specifieke eigenschappen. Dat maakt
toepassing van medicinale paddenstoelen ook zo mooi omdat hierdoor een fine-tuning
kan plaatsvinden in de behandeling. Het is vaak een combinatie van medicinale paddenstoelen die een optimaal effect geven bij de behandeling van aandoeningen en ziekten.
In combinatie met andere (reguliere) medicijnen kunnen medicinale paddenstoelen van
grote betekenis zijn. Zo is bekend dat medicinale paddenstoelen een positief effect hebben tijdens chemo-behandeling bij kanker. Zij kunnen niet alleen het effect van de chemo-behandeling optimaliseren maar ook de vervelende bijwerkingen opvangen.

Zo kunnen Medicinale paddenstoelen o.a. worden voorgeschreven bij:
• Reuma (RA).
• Allergieën.
• Auto-immuunziekten.
• Huidaandoeningen.
• Maag- en darmproblemen.
• Verschillende vorm van kanker.
• Bijwerkingen chemo- en radiotherapie
* Bij reguliere kankerbehandeling
• Neurologische en cognitieve aandoeningen.
• Ziekte van Lyme.
• Ziekte van Crohn.
• Menopauze.
• Candida-infecties.
• Schildklieraandoeningen.
• Prostaataandoeningen

*****************************************************************

Door het brede pallet van genezende factoren komt
toepassing van medicinale paddenstoelen bij veel aandoeningen in beeld

*****************************************************************

 

Laatste opmerkingen over het gebruik van medicinale paddenstoelen

Medicinale paddenstoelen zijn verkrijgbaar als gewoon voedingssupplement. Deze kennen geen enkele bijwerking en zijn zeer zeker aan te bevelen! Ze zijn supergezond, stimuleren het immuunsysteem, hebben oxidatieve eigenschappen en werken ontgiftend op het lichaam … , dus: altijd doen.
Ook mensen met een schimmelallergie of candida-infectie kunnen uitstekend medicinale paddenstoelen gebruiken, maar wel onder begeleiding.

Therapeutische toepassing van medicinale paddenstoelen bij aandoeningen zoals reuma,
kanker, allergieën, psoriasis, diabetes etc. vereist maatwerk en inzicht. Ga nooit zelf
dokteren, maar zoek altijd een arts of therapeut die je daarbij begeleidt.

******************************************************************

Fotograaf éérste foto:
Roger Vervoenen

Armillaria mellea (Honingzwam)

Armillaria mellea staat aan de basis van meerdere reguliere medicijnen zoals
antibiotica. Het komt in beeld bij neurologische aandoeningen, schimmelinfecties en de
Ziekte van Ménière. Armillaria mellea is antitumoraal, antibacterieel en schimmelwerend.

Overige foto’s: Schutterstock.

******************************************************************

Peter van Ineveld

Therapeut medicinale paddenstoelen bij Althera

www.althera.nl
info@althera.nl

Correspondentie-adres:
Ijsselkade 36
8261CA  KAMPEN
Tel. 06.23168662

Peter van Ineveld is tevens beheerder van:

www.medicinale-paddestoelen.startpagina.nl
www.kanker-alternatieve-behandeling.startpagina.nl